Khoản lỗ từ công ty liên kết trong đó có Vietnam Airlines lên đến hơn 5.900 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SCIC chỉ đạt 3.628 tỷ đồng, giảm 45% so với năm 2020.
0:00 / 0:00
0:00
Khoản lỗ từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận của SCIC giảm về mức thấp nhất kể từ 2012

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021. Theo đó, doanh thu SCIC ghi nhận năm 2021 đạt 7.714 tỷ đồng, giảm 2,5% so với năm 2020. Trong đó phần lớn doanh thu đến từ doanh thu cổ tức và lợi nhuận được chia đạt 4.341 tỷ đồng, doanh thu bán vốn đạt 1.933 tỷ đồng, doanh thu từ lãi tiền gửi, trái phiếu đạt 1.430 tỷ đồng.

Do được hoàn lại dự phòng giảm giá đầu tư 3.351 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của SCIC đạt 10.119 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2020.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SCIC cũng đạt 9.589 tỷ đồng, tăng 46,6%. Tuy nhiên do khoản lỗ từ công ty liên liên kết 5.959 tỷ đồng nên lợi nhuận trước thuế năm 2021 của SCIC chỉ đạt 3.628 tỷ đồng, giảm 45% so với năm trước và là mức thấp nhất kể từ năm 2012 đến nay.

Lợi nhuận chưa phân phối của SCIC âm 4.499 tỷ đồng trong khi đến cuối năm 2020 vẫn dương 1.482 tỷ đồng.

SCIC hiện có 1 công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư SCIC (100%) và 7 công ty liên kết CTCP Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (47,63%); CTCP Cảng quốc tế Lào – Việt (27,03%); CTCP Đầu tư SCIC – Bảo Việt (50%); CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam (33%); CTCP Tư vấn đầu tư và Đầu tư Việt Nam (30%); CTCP Thuốc ung thư Benovas (29%); Tổng công ty Hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines (31,14%).

Khoản lỗ từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận của SCIC giảm về mức thấp nhất kể từ 2012 ảnh 1

Thông tin tài chính tóm tắt về các công ty liên kết của SCIC

Đáng lưu ý, khoản lỗ từ công ty liên kết trong đó có Vietnam Airlines có thể lớn khi do đến thời điểm lập báo cáo hợp nhất, Vietnam Airlines và CTCP Tháp Truyền hình Việt Nam chưa cung cấp cho SCIC báo cáo tài chính hợp nhất cho năm 2021 nên SCIC đã sử dụng số liệu của quý 3/2021 của 2 doanh nghiệp này.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021, Vietnam Airlines lỗ ròng 1.184 tỷ đồng, qua đó tiếp tục đào sâu khoản lỗ ròng cả năm 2021 đến 13.337 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thời điểm 31/12/2021 âm 21.978 tỷ đồng và đã “ngốn” gần hết vốn điều lệ 22.144 tỷ đồng.

Khoản lỗ từ Vietnam Airlines khiến lợi nhuận của SCIC giảm về mức thấp nhất kể từ 2012 ảnh 2

Mặc dù đã hết thời hạn công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2022 tuy nhiên, đến thời điểm này Vietnam Airlines chưa nộp báo cáo với lý do được đưa ra là nhiều cán bộ nhân viên kế toán phải cách ly, điều trị COVID-19. Các nhân sự còn lại phải ưu tiên hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 nên chưa thể tập trung lập báo cáo tài chính quý 1/2022. Vietnam Airlines cũng cam kết sẽ công bố đầy đủ báo cáo tài chính quý 1/2022, nhưng không nêu thời hạn cụ thể.

Nếu tình hình kinh doanh không được cải thiện trong quý 1/2022, khoản vốn chủ sở hữu ít ỏi còn lại hơn 507 tỷ đồng có thể bị thổi bay và cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines có thể bị huỷ niêm yết.

BẢO VY