Theo KBC, việc BCTC hợp nhất soát xét bán niên chưa ghi nhận thu nhập từ nhận chuyển nhượng công ty con không có nghĩa là khoản thu nhập này không được ghi nhận hay biến mất trên BCTC mà sẽ ghi nhận chính xác sau khi EY hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (mã KBC) vừa đưa ra giải trình để làm rõ bản chất việc soát xét của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) - đơn vị kiểm toán liên quan đến giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng.

Đô thị Kinh Bắc giải thích do giao dịch nêu trên có tính chuyên môn cao, phức tạp, cần nhiều thời gian hơn để đơn vị kiểm toán soát xét nội dung như những gì công ty kiểm toán đã gửi KBC và KBC đã thực hiện công bố. Vì vậy, trên BCTC hợp nhất soát xét bán niên chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần. Việc hoàn tất các nghiệp vụ kế toán sẽ được thực hiện ngay sau khi EY hoàn thành việc soát xét định giá và ghi nhận vào BCTC hợp nhất trong năm 2022.

KBC nhấn mạnh, điều này không có nghĩa là khoản thu nhập này sẽ không được ghi nhận hay biến mất trên BCTC mà sẽ ghi nhận chính xác sau khi EY hoàn thành việc soát xét báo cáo định giá độc lập.

Để khắc phục sự cố này, công ty đang làm việc với đơn vị định giá, tiến hành ký kết hợp đồng/phụ lục với EY để hoàn thành việc soát xét giao dịch chuyển cổ phần tại CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng nêu trên và thực hiện công bố thông tin sớm nhất.

Trước đó, KBC công bố thông tin bất thường giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 giữa báo cáo tài chính công ty tự lập và đã được kiểm toán soát xét.

Tại báo cáo tự lập, KBC ghi nhận hơn 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau soát xét bởi công ty kiểm toán, chỉ tiêu này đã giảm 91,8% xuống còn 200,2 tỷ đồng.

Giải trình về khoản chênh lệch này, KBC cho biết do trên báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2022 tự lập công ty đang kế toán ban đầu tạm thời thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh từ giao dịch tăng tỷ lệ sở hữu lên 48% với CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng theo chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh và chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và các quy định có liên quan khác.

“Khoản ghi nhận kế toán ban đầu tạm thời này được công ty ước tính thận trọng dựa trên các báo cáo tư vấn thẩm định độc lập. Theo các báo cáo này, giá trị hợp lý tài sản thuần của CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng ước tính thận trọng là khoảng 4.805.111 triệu đồng”, văn bản giải trình của KBC ghi.

Tuy nhiên, theo Công văn ngày 29/8/2022 của công ty kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y), theo yêu cầu của chuẩn mực soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, EY đang tích cực làm việc với đơn vị tư vấn định giá để soát xét báo cáo định giá nêu trên. Tuy nhiên, do số lượng lớn các tài sản là bất động sản và tính phức tạp của việc định giá các bất động sản này, hiện nay, công việc soát xét của EY đối với các báo cáo định giá nêu trên chưa được hoàn tất.

KBC cho biết, việc hoàn tất kế toán ban đầu sẽ được thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày mua do đó, báo cáo hợp nhất soát xét bán niên năm 2022 chưa ghi nhận thu nhập cho giao dịch này từ việc định giá theo giá trị thị trường của tài sản thuần của bên bị mua.

Ngày 30/6, KBC hoàn thành mua thêm 5,7 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng để nâng sở hữu từ 19,5% vốn lên 48% vốn. Giá trị chuyển nhượng không được tiết lộ. Do ghi nhận Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là công ty liên kết nên khoản mục này đã tăng từ 1.872 tỷ đồng đầu năm lên 4.407 tỷ đồng vào cuối quý 2. Với ghi nhận giá trị 2.493 tỷ đồng cho phần vốn góp 48%, tương ứng phần giá trị doanh nghiệp của Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng là 5.194 tỷ đồng, so với vốn điều lệ chỉ 200 tỷ đồng.

Hoàng Hà