Bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán toàn bộ hơn 51,3 triệu cổ phiếu OCB (tương đương 3,75% vốn điều lệ) bằng phương thức giao dịch thoả thuận, trong khi bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua vào đúng bằng số cổ phiếu trên.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã OCB) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Vân - hai con gái của ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB.

Cụ thể, bà Trịnh Mai Phương Paula đăng ký bán 51,3 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3,75% vốn điều lệ theo phương thức thỏa thuận với giá trị giao dịch dự kiến 513,3 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch là nhu cầu tài chính cá nhân. Tỷ lệ nắm giữ sau khi giao dịch là 0%. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ 21/6 đến 20/7.

Cùng thời gian trên, bà Trịnh Mai Vân đăng ký mua vào 51,3 triệu cổ phiếu OCB. Trước đó bà Vân không nắm giữ cổ phiếu OCB.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị OCB hiện đang nắm giữ hơn 60,7 triệu cổ phiếu, tương đương 4,43% vốn điều lệ. Trong khi bà Trịnh Thị Mai Anh, Thành viên HĐQT, con gái ông Tuấn và cũng là chị gái của bà Trịnh Mai Phương Paula và bà Trịnh Mai Vân đang nắm giữ gần 40,3 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 2,94% vốn điều lệ.

Trên thị trường chứng khoán, phiên sáng 16/6, cổ phiếu OCB giao dịch ở mức 17.200 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 38% kể từ đầu năm 2022.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2022, OCB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng 25%, đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng; tổng huy động thị trường 1 là hơn 155 nghìn tỷ đồng, tăng 23%; tổng dư nợ thị trường 1 là hơn 129 tỷ đồng, tăng 25%; lợi nhuận trước thuế là 7.110 tỷ đồng, tăng 29%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%; phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 20-25%. Năm 2022, ngân hàng cũng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.186 tỷ đồng.

Trong tháng 5/2022, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ thêm gần 59 tỷ đồng. Trong đó, tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng thông qua phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và thêm 8,82 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài (ngân hàng Aozora – Nhật Bản) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng lên 13.758 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 được tổ chức hồi cuối tháng 4, OCB cũng thông qua việc phát hành 413 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ là 30%. Nguồn vốn thực hiện chia thưởng được trích từ các nguồn thuộc vốn chủ sở hữu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021. Thời gian thực hiện đợt phát hành này trong năm 2022. Như vậy, sau khi hoàn tất các đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của OCB sẽ đạt 17.885 tỷ đồng.

HOÀNG HÀ