Hội dồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2, 2013 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/cổ phiếu. 
Dự kiến, năm 2013, GMC đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu, vượt 9% kế hoạch và 65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4,8% kế hoạch.
Dự kiến, năm 2013, GMC đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu, vượt 9% kế hoạch và 65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4,8% kế hoạch.

Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC) công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức đợt 2/2013 và tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014.

Theo đó, Hội dồng quản trị đã thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2, 2013 cho cổ đông hiện hữu bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu cổ đông được nhận 1.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức là 24/2/2014. Dự kiến thanh toán cổ tức từ ngày 10/3/2014.

Tiếp đó, Hội đồng quản trị cũng đã quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 vào ngày 12/4/2014.

Chốt phiên giao dịch ngày 7/1, giá cổ phiếu GMC giảm 0,4% so với phiên ngày 6/1, còn 32.500 đồng/cổ phiếu. 

Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC) cho biết: Đến nửa đầu tháng 12, GMC có thể đạt kế hoạch kinh doanh cả năm là 1.100 tỷ đồng doanh thu và 62 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Dự kiến, năm 2013, GMC đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu, vượt 9% kế hoạch và 65 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 4,8% kế hoạch.

Lê Na