Với kết quả này, Agribank đang là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ ba hệ thống, đứng sau Vietcombank và VPBank, xét theo con số giá trị tuyệt đối.
0:00 / 0:00
0:00
Agribank báo lợi nhuận hơn 15 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Hình minh họa).
Agribank báo lợi nhuận hơn 15 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022 (Hình minh họa).

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ.

Theo đó, mảng tín dụng mang về cho ngân hàng khoản thu nhập lãi thuần 27.854 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 6.234 tỷ đồng, tăng 45,2% trong khi thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng gấp 5,7 lần cùng kỳ, đạt gần 45 tỷ đồng.

Trong khi đó, một số mảng kinh doanh khác không mấy khả quan như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 7,9% còn 2.328 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 25,5% còn hơn 565 tỷ đồng. Ngoài ra, trong khi 6 tháng đầu năm 2021 lãi thuần từ chứng khoán đầu tư của Agribank là 20,7 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm nay ngân hàng chưa ghi nhận lãi thuần từ hoạt động này.

Tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đạt 37.026 tỷ đồng, tăng trưởng 10,3% trong khi tổng chi phí hoạt động tăng tới 25,9%, lên 14.440 tỷ đồng khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong nửa đầu năm nay chỉ nhích nhẹ 2,1% so với cùng kỳ, đạt 22.586 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ cắt giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 40,8%, xuống 7.495 tỷ đồng nên kết thúc 6 tháng đầu năm, Agribank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 15.080 tỷ đồng, tăng trưởng tới 59,3% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Agribank đang là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ ba hệ thống, đứng sau Vietcombank và VPBank.

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng 5,9% ở mức gần 1,4 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng của ngân hàng tăng nhẹ 3,1% lên 1,59 triệu tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6, Agribank đang có tổng nợ xấu nội bảng là 29.983 tỷ đồng, tăng 22,1% so với đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm 64,6% nợ xấu, ở mức 19.375 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay theo đó bị kéo từ 1,87% vào đầu năm tăng lên 2,16% khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2022.

Trần Thúy