Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định các loại ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi bắt đầu giảm 10% kể từ ngày 1/8/2022.
0:00 / 0:00
0:00
Giảm lệ phí kiểm định ô tô

Đây là một trong những quy định mới được ban hành tại Thông tư số 36/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC về thu nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Cụ thể, mức lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với xe ô tô con đã bắt đầu giảm từ 100.000 đồng xuống còn 90.000 đồng/giấy.

Bộ Tài chính cũng điều chỉnh mức thu lệ phí đối với một số loại giấy chứng nhận khác đối với các loại xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho xe cơ giới, linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng, xe bốn bánh có gắn động cơ, xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được giảm 20%, từ mức 50.000 đồng/giấy xuống còn 40.000 đồng/giấy.

Về tổ chức thu lệ phí, thông tư mới quy định việc thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu được theo tháng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Đồng thời, nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

An Nhi