Theo tài liệu ĐHĐCĐ sửa đổi, GELEX dự kiến chi gần 426 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ để trả cổ tức tiền mặt năm 2021. Trong tài liệu công bố trước đó, GELEX đề xuất không chia cổ tức năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX) vừa công bố nghị quyết của hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tổ chức vào ngày 12/5 tới đây.

Trong tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ công bố trước đó, GELEX đề xuất không chia cổ tức năm 2021. Tuy nhiên, theo tài liệu sửa đổi vừa công bố, GELEX dự kiến chi gần 426 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 5% vốn điều lệ để trả cổ tức tiền mặt năm 2021 (mỗi cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu GEX sẽ được nhận 500 đồng).

Theo GELEX, đến cuối năm 2021, nguồn phân phối cổ tức tối đa bằng tiền của tập đoàn còn hơn 509 tỷ đồng, tương đương 5,98% vốn điều lệ. Như vậy, sau khi chi 426 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2021 và trích quỹ khen thưởng phúc lợi 5 tỷ đồng, GELEX còn hơn 78 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại trên báo cáo tài chính riêng.

Theo lý giải của ban lãnh đạo GELEX, lý do điều chỉnh phương án chia cổ tức năm 2021 là nhằm cân đối giữa lợi nhuận phân phối cho cổ đông và lợi nhuận để lại phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tái đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn.

Về tỷ lệ chia cổ tức năm 2022, trong tài liệu cũ GELEX đề xuất chi cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 15%. Trong tài liệu mới, HĐQT GELEX trình ĐHĐCĐ bổ sung nội dung là ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng phù hợp với hoạt động của công ty. Việc tạm ứng có thể thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu GEX đã có 3 phiên giảm sàn liên tiếp về mức 23.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 53% so với mức đỉnh 49.350 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 11/1.

Về kết quả kinh doanh quý 1, GELEX ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp đạt 1.830 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với quý 1/2021. Biên lãi gộp cải thiện từ 11,7% lên 21,2%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của GELEX đạt 694 tỷ đồng, cao gấp 2,4 lần cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 268 tỷ đồng.

Hoàng Hà