Trước thềm phán quyết của Fed: Khác biệt chính sách và áp lực

Trước thềm phán quyết của Fed: Khác biệt chính sách và áp lực

“Với kịch bản mặt bằng lãi suất tại Mỹ tăng cao hơn, trong khi đó tại Việt Nam, việc Chính phủ và NHNN với mục tiêu tạo điều kiện cho khôi phục mức độ tăng trưởng kinh tế, sẽ tạo ra những khác biệt về chính sách. Những khác biệt này sẽ tạo ra những áp lực…”
Chat với BizLIVE