Ông Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích Công ty chứng khoán VPS

Thị trường khó đoán định, nhà đầu tư cần hành động ra sao?

Chuyên gia VPS đánh giá về triển vọng vĩ mô, tăng trưởng GDP quý 2 Việt Nam rất tốt, đạt 7,72%. Thông thường kinh tế khởi sắc sẽ giúp thị trường chứng khoán cũng hồi phục. Nhìn xa hơn, từ nay đến cuối quý 3 và quý 4 chắc chắn sẽ có sự hồi phục trở lại.
Chat với BizLIVE