Một hộp vắc xin AstraZeneca - Ảnh: ĐSQ Anh tại Việt Nam

Thêm 1,8 triệu liều vắc xin AstraZeneca về Việt Nam

Trong hai ngày 26 và 27/8, Việt Nam nhận thêm hơn 1,8 triệu liều vắc xin AstraZeneca, trong đó có hơn 1,4 triệu liều từ hai lô vắc xin do AstraZeneca giao hàng và 403.000 liều trong lô vắc xin đầu tiên do Chính phủ Australia hỗ trợ.
Chat với BizLIVE