Bất cập trong cách tính thuế xăng dầu khiến người tiêu dùng và ngân sách nhà nước đều bị thiệt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong một tham luận tại hội thảo về quản lý thuế mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VI chỉ ra, trong công tác quản lý thuế, còn có điểm chưa đồng bộ giữa các văn bản điều hành của các bộ, ngành quản lý với nghị định của Chính phủ, dẫn đến làm giảm nghĩa vụ với ngân sách nhà nước về thuế của các doanh nghiệp.

Cụ thể, về thuế tiêu thụ đặc biệt, theo quy định tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP, thuế này được tính dựa trên giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, mức thuế tiêu thụ đặc biệt mặt hàng xăng dầu cơ cấu trong giá cơ sở do Bộ Công Thương tính toán và ban hành từng kỳ cụ thể kể từ ngày 19-8-2016 lại được xác định theo giá bán lẻ.

“Vấn đề trên dẫn tới thực trạng người tiêu dùng đóng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng xăng theo giá bán lẻ nhưng thuế chỉ được đóng vào ngân sách nhà nước theo giá bán buôn. Phần chênh lệch giữa hai phương pháp tính, tương ứng giữa chênh lệch với giá bán buôn và bán lẻ chưa được nộp vào ngân sách nhà nước”, ông Tuấn chỉ rõ.

Về thuế nhập khẩu trong cơ cấu điều hành xăng dầu, theo ông Tuấn, thuế suất thuế nhập khẩu là một yếu tố cấu thành trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu của liên bộ Tài chính - Công Thương.

Tuy nhiên, thực tế tại các đầu mối xăng dầu cho thấy khi đơn vị được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì thuế suất thực tế áp dụng tại các doanh nghiệp đầu mối thấp hơn trong công thức tính giá của liên bộ, đặc biệt đối với dầu diesel có C/O form D và xăng có C/O form KV.

“Đây là nhân tố tác động chính làm giá cơ sở thực tế tại đơn vị thấp hơn giá cơ sở do liên bộ Tài chính - Công Thương điều hành để tạo nên một khoản thặng dư cho các đơn vị xăng dầu đầu mối. Chỉ trong giai đoạn 2015-2016, khoản thặng dư từ chênh lệch thuế nhập khẩu này có giá trị là 4.809 tỷ đồng”, ông Tuấn cho biết.

Hoài Phương