Các nội dung chuyển sàn tạm thời, tăng vốn tỷ lệ đã được thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 của CTCK VNDIRECT.
ĐHĐCĐ VNDIRECT: Quý 1 đạt 40% kế hoạch cơ sở năm 2021, việc chuyển sang HNX chỉ mang tính tạm thời

Chiều nay (18/3), CTCK VNDIRECT (VND) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo kết quả đã được công bố, tổng doanh thu của VNDIRECT trong năm 2020 đạt 2.127 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 113% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2019 và hoàn thành 171%.

Năm 2021, VNDIRECT cũng đưa ra kế hoạch lợi nhuận theo 3 kịch bản: kịch bản cơ sở là 1.100 tỷ đồng, kịch bản tích cực là 1.281 tỷ đồng và kịch bản tiêu cực là 827 tỷ đồng.

Chuyển sàn tạm thời

Với nội dung chuyển mã VND từ HOSE sang HNX, Công ty sẽ tạm chuyển sàn để yểm trợ cho việc giảm tải giao dịch tại HOSE. Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HOSE được hoàn thành, VNDIRECT sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HOSE.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Quyền Tổng Giám đốc VNDIRECT nói: "Việc chuyển tạm thời cổ phiếu VND từ HOSE sang giao dịch ở HNX trong giai đoạn này không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của VND trong việc xử lý vấn đề quá tải ở HOSE hiện nay nhằm mang lại lợi ích chung cho toàn thị trường".  

Ông Quỳnh lạc quan với thông tin HOSE trong khoảng 2 tuần nữa sẽ bắt đầu test hệ thống giao dịch mới. Hệ thống giao dịch mới của sàn HoSE có thể giúp cải thiện 3-4 lần tải lệnh hiện tại.

Tăng vốn để đảm bảo an toàn tài chính

Nội dung quan trọng khác là phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương ứng phát hành trên 220,4 triệu cp. Mức giá chào bán cụ thể vẫn chưa được công bố nhưng sẽ không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu VND tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VND cho biết, mục đích tăng vốn để đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính. Thực tế VND không thiếu vốn để huy động triển cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu, phát hành và phân phối chứng quyền,…

Ngoài ra, mức giá trị sổ sách sẽ dựa trên tính toán BCTC và hiện VND đang chờ kết quả BCTC quý 1/2021.

Đợt phát hành được lãnh đạo VNDirect dự kiến thực hiện trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022, sau khi được ĐHĐCĐ và UBCK Nhà nước chấp thuận.

Kết quả kinh doanh đạt 40% chỉ trong quý 1/2021

Về kết quả kinh doanh quý 1/2021, bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VND cho biết, kết quả quý 1/2021 đang khá lạc quan với việc đạt khoảng 40% kế hoạch lợi nhuận cơ sở, tương đương hơn 400 tỷ đồng. Nếu hệ thống giao dịch của HOSE sớm triển khai, kết quả cả năm sẽ còn lạc quan hơn.

Mai Hương