Trong đó, PTB sẽ tiến hành trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Công ty Cổ phần Phú Tài (mã: PTB) vừa thông qua Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 45%. Trong đó trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% và cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức là 27/5/2022.

Cụ thể, PTB dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu 40%, tương đương tỷ lệ 10:4 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 4 cổ phiếu phát hành mới). Như vậy, với 48.599.441 cổ phiếu đang lưu hành, PTB dự kiến sẽ phát hành gần 19.439.776 cổ phiếu mới.

Với phương án trả cổ tức bằng tiền mặt, PTB dự kiến trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng/cp). Ngày thanh toán là 17/6/2022.

Quý 1/2022, PTB ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.719 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ, và lãi ròng gần 141 tỷ đồng, tăng 42%.

Trong năm 2022, PTB đặt mục tiêu doanh thu 7.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 632 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của PTB ghi nhận hơn 5.458 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Nợ phải trả gần 2.924 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn gần 1.815 tỷ đồng, nợ vay dài hạn hơn 310 tỷ đồng.

Trên thị trường, trong phiên sáng 11/5, cổ phiếu PTB giao dịch quanh vùng giá 101.900 đồng/cp, tăng 1,49% so với phiên trước đó.

Nguyễn Nga