Thông tư 04 quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi…
0:00 / 0:00
0:00
Với trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, Thông tư quy định áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD.
Với trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, Thông tư quy định áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của TCTD.

Ngày 16/6/2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Thông tư 04/2022/TT-NHNN quy định về việc áp dụng lãi suất rút trước hạn tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 04 quy định cụ thể đối với trường hợp khách hàng rút trước hạn toàn bộ tiền gửi và trường hợp khách hàng rút trước hạn một phần tiền gửi để tạo cơ sở pháp lý cho các TCTD áp dụng thống nhất quy định lãi suất đối với trường hợp rút tiền gửi trước hạn; đồng thời, tạo điều kiện để TCTD phát triển các sản phẩm huy động vốn ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường trong bối cảnh thị trường tiền tệ hiện nay.

Cụ thể, đối với trường hợp rút trước hạn toàn bộ tiền gửi, Thông tư quy định áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Trong trường hợp rút trước hạn một phần tiền gửi, phần tiền gửi rút trước hạn được áp dụng mức lãi suất tối đa bằng mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn thấp nhất của tổ chức tín dụng đó theo đối tượng khách hàng hoặc theo loại đồng tiền đã gửi tại thời điểm rút trước hạn.

Đối với phần tiền gửi còn lại, áp dụng mức lãi suất đang áp dụng với khoản tiền gửi rút trước hạn một phần.

Thông tư 04/2022/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ 01/8/2022. Đối với thỏa thuận lãi suất rút trước hạn tiền gửi trước ngày 01/8/2022, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện theo thỏa thuận đã cam kết cho đến ngày đến hạn, chi trả, thanh toán của khoản tiền gửi hoặc thỏa thuận thực hiện theo Thông tư này.

Trần Thúy