Nhiều trình tự, thủ tục trong công tác xây dựng dự án được sửa đổi, bổ sung trong Nghị định 119.
0:00 / 0:00
0:00
Nghị quyết 119 sửa đổi, bổ sung về cơ chế đặc thù khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Nghị quyết 119 sửa đổi, bổ sung về cơ chế đặc thù khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký ban hành Nghị quyết số 119 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18 ngày 11/2 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44 ngày 11/1 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết số 119 giao Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và người có thẩm quyền thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư áp dụng hình thức chỉ định thầu trong 2 năm 2022 và 2023 với các gói thầu tư vấn xây lắp, gói thầu phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, gói thầu thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trình tự, thủ tục chỉ định thầu thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu. Riêng gói thầu xây lắp các dự án thành phần (không gồm gói thầu xây lắp phục vụ di dời hạ tầng kỹ thuật, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư), việc chỉ định thầu kèm theo yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% giá trị dự toán gói thầu (không gồm chi phí dự phòng).

Nghị quyết 119 cũng sửa đổi, bổ sung về cơ chế đặc thù khai thác các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Cơ chế áp dụng với các mỏ khoáng sản nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ Dự án nhưng chưa cấp giấy phép khai thác.

Theo đó, trước khi khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhà thầu thi công phải lập hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác tại UBND cấp tỉnh nơi có mỏ khoáng sản, đánh giá tác động môi trường và nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế, phí, lệ phí.

Sau khi khai thác khoáng sản đủ khối lượng cung cấp cho Dự án, nhà thầu cải tạo, phục hồi môi trường, bàn giao mỏ khoáng sản và đất đai để địa phương quản lý.

Chính phủ gỡ vướng cho cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2  ảnh 1

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 có chiều dài 729 km

Về một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu việc bố trí vốn thực hiện Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu. Bộ Tài chính cũng hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng tháo gỡ những khó khăn về lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án.

Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng tháo gỡ những khó khăn về quản lý dự án, quản lý chi phí, định mức xây dựng, vật liệu xây dựng, quản lý chất lượng thi công và hợp đồng xây dựng. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra các địa phương công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường.

Về một số nhiệm vụ cụ thể của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan, Nghị quyết 119 giao UBND các tỉnh có trách nhiệm công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát giá vật liệu xây dựng. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 có tổng chiều dài 654 km được chia thành 11 dự án thành phần (8 dự án đầu tư công, 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư). Tổng mức đầu tư hơn 100.000 tỷ đồng.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km). Tổng chiều dài khoảng 729 km được chia thành 12 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư gần 147.000 tỷ đồng.

Bảo Nhi