Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT đã có những báo cáo để làm sao giữ lại mô hình Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tuy nhiên không khả thi.
0:00 / 0:00
0:00
Bộ trưởng Bộ GTVT: "Chắc chắn không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam"

Liên quan đến đề án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ cao tốc Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể cho biết, chắc chắn không còn Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Nguyên nhân là sau khi đối chiếu với các quy định thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam không đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

"Thời gian qua, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ GTVT đã có những báo cáo để làm sao giữ lại mô hình Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tuy nhiên không khả thi", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: Khi xóa Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Chính phủ giao Bộ GTVT phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng đề án tách Tổng cục Đường bộ Việt Nam thành 2 Cục để trình Chính phủ.

"Văn phòng Chính phủ sẽ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ. Khi Thủ tướng ký ban hành thì chúng ta mới có kết quả cụ thể", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nêu rõ.

Theo Bộ trưởng Thể, Bộ GTVT đang trong quá trình xây dựng, họp bàn với các bên liên quan để làm sáng tỏ các vấn đề rồi báo cáo lên Chính phủ.

Đối với đề án này, cơ quan soạn thảo là Bộ Nội vụ cũng vừa thông tin tới báo chí vào sáng nay.

Theo ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ, có 3 tiêu chí thành lập Tổng cục được quy định rất rõ trong Nghị định 101/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội; Chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở trung ương, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định; Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực.

Đối chiếu vào đó thì Tổng cục Đường bộ Việt Nam có một tiêu chí chưa đáp ứng đầy đủ liên quan đến việc được giao ngành, lĩnh vực tập trung, không phân cấp cho địa phương.

"Tổng cục nào sau đánh giá cho thấy cần tổ chức lại để giảm cấp trung gian thì các bộ ngành đều xây dựng phương án, sau đó Bộ Nội vụ có ý kiến và tổng hợp để báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ" – ông Vũ Hải Nam nói và cho biết, hiện nay Bộ Giao thông vận tải vẫn đang trong quá trình xây dựng phương án, chưa có ý kiến chính thức gửi Bộ Nội vụ để báo cáo Ban chỉ đạo.

Nguyễn Thắm