6 tháng đầu năm 2021, BVH ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 1.103 tỷ đồng, tăng tới 38,4% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố BCTC hợp nhất giữa niên độ năm 2021. Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của doanh nghiệp đạt 18.223 tỷ đồng, tăng 13,2% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh này chỉ tăng 8,8%, lên 17.619 tỷ đồng, theo đó lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH trong 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lãi 604 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 100 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính kỳ này mang về cho BVH tổng doanh thu 4.569 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chủ yếu là từ lãi tiền gửi (hơn 2.464 tỷ đồng) và lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu và tín phiếu (hơn 1.345tỷ đồng). Lợi nhuận mảng này đạt 4.026 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5%. 

Khoản mục phần lợi nhuận trong các công ty liên doanh liên kết của BVH kỳ này ghi nhận khoản lãi 9 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Các hoạt động khác của BVH ghi nhận mức lãi 7 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ.

Chi phí quản lý doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 của BVH tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 2.343 tỷ đồng, trong đó, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan trực tiếp đến hoạt động bảo hiểm là 2.054 tỷ đồng, tăng 31,8%, chi phí quản lý doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động khác là hơn 288 tỷ đồng, tăng 6,2%.

Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, BVH ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 1.103 tỷ đồng, tăng tới 38,4% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 942 tỷ đồng, tăng trưởng 45,1%.

Tổng tài sản tăng của BVH tại thời điểm ngày 30/6 tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm, lên hơn 149.047 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 4% xuống còn 8.873 tỷ đồng.

BVH hiện đang có hơn 2.800 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, giảm nhẹ so với đầu năm trong khi đầu tư góp vốn và đơn vị khác ở mức 1.046 tỷ đồng.

Trần Thúy