Bamboo Capital dự kiến chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp và chào bán 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá.
0:00 / 0:00
0:00
Năm 2022, mảng năng lượng tái tạo vẫn là trọng tâm đầu tư của Bamboo Capital
Năm 2022, mảng năng lượng tái tạo vẫn là trọng tâm đầu tư của Bamboo Capital

Bamboo Capital (mã BCG) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên dự kiến diễn ra ngày 6/5 sắp tới.

Tại đại hội, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất năm 2022 hơn 7.250 tỷ đồng, tăng 280% so với thực hiện năm 2021 và lợi nhuận sau thuế 2.200 tỷ đồng, tăng 220% so với năm 2021.

Với kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như trên, Bamboo Capital dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu). Đồng thời phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cp.

Cũng trong tờ trình, năm 2022 Bamboo Capital dự kiến phát hành ra công chúng hơn 518,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trong đó, công ty dự kiến sẽ chào bán hơn 268,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn 65% so với giá trị sổ sách tại ngày cuối năm 2021 là 28.062 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới). Phương án này dự kiến sẽ thực hiện sau khi phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư 60 triệu cổ phiếu, chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 là 25,3 triệu cổ phiếu và phát hành 5 triệu cổ phiếu thưởng theo chương trình ESOP.

Cùng với đó, BCG sẽ chào bán 250 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá, giá khởi điểm bằng tối thiểu 70% giá tham chiếu bình quân của 60 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường tính đến ngày HĐQT BCG ra nghị quyết triển khai chào bán. Số cổ phiếu được đấu giá này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Như vậy, nếu cả hai đợt phát hành thành công, Bamboo Capital dự kiến huy động được 5.183 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Số tiền huy động được chủ yếu sẽ thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Finanical (khoảng 5.000 tỷ đồng) để mở rộng hoạt động đầu tư ngắn và dài hạn. Phần còn lại sẽ thực hiện các dự án bất động sản, dự án năng lượng tái tạo thông qua các công ty thành viên bằng hình thức góp vốn, cho vay, hợp tác đầu tư và bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 2.589,5 tỷ đồng, chỉ bằng 48,2% kế hoạch nhưng lợi nhuận sau thuế lại đạt hơn 1.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch 124%.

Với kết quả trên, công ty dự kiến sẽ trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% (5% tiền mặt và 5% cổ phiếu). Đồng thời, phát hành 5 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để chia thưởng cổ phiếu ESOP cho người lao động.

Hoàng Hà