Tính đến hết tháng 7, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 78.422 tỷ đồng TPCP qua đấu thầu, đạt 19,6% kế hoạch năm 2022.

0:00 / 0:00
0:00
Đồ thị BizLIVE, tổng hợp báo cáo HNX, VBMA.
Đồ thị BizLIVE, tổng hợp báo cáo HNX, VBMA.

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 7/2022, HNX đã tổ chức 25 đợt đấu thầu trái phiếu chính phủ (TPCP), huy động được 9.335 tỷ đồng trái phiếu phát hành tại các kỳ hạn 10, 15 năm.

Trong đó, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 10 năm chiếm 81,79%, còn lại 18,21% trái phiếu kỳ hạn 15 năm.

Diễn biến đáng chú ý là lãi suất huy động trong tháng 7 có xu hướng tăng qua các phiên đấu thầu, với mức 2,58% và 2,83% lần lượt của trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tại thời điểm cuối tháng.

Như vậy, lãi suất huy động TPCP đã có mức tăng 0,05 - 0,10%/năm so với cuối tháng 6/2022.

Về tổng khối lượng huy động, thông qua đấu thầu, sau 7 tháng, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 78.422 tỷ đồng trái phiếu, đạt 19,6% kế hoạch năm 2022.

Áp lực phát hành trái phiếu chính phủ đang dồn vào cuối năm ảnh 1

Theo HNX. Đồ thị của BizLIVE

Trên thị trường thứ cấp, tổng dư nợ TPCP đạt 1.549.257 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 7/2022, tăng 0,51% so tháng trước và tăng 14,13% so với cuối năm 2021.

Trong tháng 7, giao dịch thứ cấp TPCP có xu hướng giảm với tổng giá trị giao dịch đạt 125.523 tỷ đồng, tương đương 5.977 tỷ đồng/phiên, giảm 23,75% so với tháng 6. Trong đó, tỷ trọng giá trị giao dịch thông thường (outright) chiếm 65,28%, giao dịch mua đi bán lại (repos) chiếm 34,72%.

Về khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 7 đạt 1.205 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng xấp xỉ 1% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường TPCP. Trong đó, giá trị bán ròng của khối ngoại là 642 tỷ đồng.

Tuấn Việt