Theo Thông tư Bộ GTVT mới ban hành, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ của các các hãng hàng không, ACV và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hàng không.
0:00 / 0:00
0:00
ACV và các hãng hàng không sẽ phải kê khai giá với Cục Hàng không Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư 06/2022/TT-GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2015/TTBGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không.

Đáng chú ý, quy định về thực hiện kê khai giá đã được đưa vào Điều 8, Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 36: "Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thuộc danh mục quy định tại Điều 7 của Thông tư có trách nhiệm thực hiện việc kê khai giá".

Bộ GTVT giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận văn bản kê khai giá dịch vụ của các tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ theo quy định.

Ngoài ra, Thông tư 06 cũng bổ sung thêm nội dung về nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không gồm: Nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không; cung cấp xăng dầu hàng không.

Thông tư này cũng thay thế, bãi bỏ Điều 9 về quy trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ kê khai giá, Điều 10 về đấu thầu cung ứng dịch vụ phi hàng không và khoản 2 Điều 16 về việc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa tổ chức đấu thầu lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng và cung ứng dịch vụ phi hàng không theo quy định và bãi bỏ Phụ lục 2 về hồ sơ kê khai giá tại Thông tư số 36/2015.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022.

BỘ GTVT BAN HÀNH KHUNG GIÁ NHƯỢNG QUYỀN

Như vậy, Bộ GTVT sẽ là đơn vị quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không, không phải do ACV tự đàm phán như trước.

Để hoàn thiện khung giá này, Bộ GTVT cũng đã công khai lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không.

ACV và các hãng hàng không sẽ phải kê khai giá với Cục Hàng không Việt Nam ảnh 1

Khung giá nhượng quyền dịch vụ hàng không mà Bộ GTVT dự thảo

Theo đó, khung giá nhượng quyền các dịch vụ hàng không được quy định từ 1% đến 24%. Nhượng quyền khai thác cung cấp suất ăn hàng không có giá từ 75.000 đồng/chuyến đến 225.000 đồng/chuyến. Nhượng quyền khai thác cung cấp xăng dầu hàng không từ 1,2 USD/tấn đến 3,6 USD/tấn.

Mức giá này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tương ứng. Doanh thu hoặc sản lượng để tính giá nhượng quyền khai thác không bao gồm doanh thu hoặc sản lượng của các công ty cung cấp dịch vụ cho chính doanh nghiệp mình và công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ cung ứng dịch vụ cho công ty mẹ.

Nguyễn Thắm